Rekvizīti
Rekvizīti

Møller Auto Ventspils

Moller Auto Ventspils SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV41203010445

Zvaigžņu iela 11,Ventspils, LV-3601

Tel.: +371 63623065
Fax: +371 63620313

ventspils@moller.lv

 

Nordea Bank Finland Plc

Latvijas filiāle NDEALV2X

EUR: LV18NDEA0000083529838